akvarellen 4-2007

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör

Så är det åter dags att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi i styrelsen vill tacka så många personer för det gångna årets arbete och upplevelser. Tack alla konstnärer och alla som arbetat för Nordisk Akvarell 2007. Den utställningen sågs i Ronneby, Luleå och Sollentuna av sammanlagt cirka 40.000 besökare! Tack alla som arbetar för att göra akvarellen till en tidning, som många med glädje väntar på fyra gånger om året: ni konstnärer, som vi får presentera i tidningen, alla ni skribenter, alla annonsörer, (annonserna är viktiga, bara så ni vet!), Helene Norlin på Hallvigs Tryckeri som gör ett jättefint arbete, Gunilla Nemec som korrekturläser och Anette von Koch och Peter V. Nielsen i redaktionsgruppen!
Vi i styrelsen har med glädje sett att vår medlemsskara vuxit under året och hoppas att få se många medlemmar i Aalborg lördagen den 29 mars 2008 på vårt årsmöte. Vi har en "julklapp" till er alla! På sid. 28 och på vår hemsida presenteras vårt nya Forum på Internet. Gå in på nätet och upptäck en helt ny värld av möjligheter!
OCH alla NAS-medlemmar! Glöm inte att betala er medlemsavgift för 2008 senast den 26 januari.
Med många hälsningar från oss alla i styrelsen.