akvarellen 4-2005

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör

Kära Medlemmar!

Så tiden rusar iväg, nu är det dags att med det här innehållsrika numret önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi bifogar brev (och för svenska medlemmar även inbetalningskort) rörande årsavgiften 2006 och ber att ni betalar den senast den 2 januari. Detta för att vi ska kunna sända ut medlemskorten med nummer 2/06.

Årsmötet 2006 kommer att hållas i Oslo lördagen den 11 mars. För kallelse till årsmötet se sid. 30. Utförlig information kommer i akvarellen 1/06 som kommer ut i vecka 8.

Vi i styrelsen har under det gångna året glatt oss åt att kortleken gått så bra och spritt så mycket glädje. Ett litet lager finns kvar hos Barbro von Platen om någon vill handla julklappar. (e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. +46(0)455 149 39)

Medlemmar har under året utmärkt sig internationellt på flera europeiska utställningar och i Kastrup visades vår uppskattade utställning som började i Aalborg 2004. Om igen, varmt tack till alla våra utställare och till de danska hårt arbetande styrelsemedlemmarna och museerna!

Att akvarellmåleri är av stort allmänt intresse bevisas också av att Arne Isacsson hade mer än 100.000 besökare på sin utställning i Uddevalla och sommarens Ivar Arosenius-utställning drog mer än 90.000 besökare till Akvarellmuseet i Skärhamn!

Arbetet inför nästa Nordisk Akvarellutställning med vernissage i Ronneby våren 2007 kommer att bli en av våra stora arbetsuppgifter under nästa år. För första gången kommer då vår nordiska utställning att kombineras med en internationell akvarellutställning.

Vi i Nordiska Akvarellsällskapets styrelse och i akvarellens redaktion önskar er alla goda helger och ett gott nytt akvarellår!