akvarellen 3-2013

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktør

Kära NAS-medlemmar!
När detta skrivs har vi fortfarande de många evenemangen i Løten framför oss med förhoppningsvis många deltagare och fint väder i det vackra landskapet!

För NAS är arrangemangen kring Nordisk Akvarell 2013 och med deltagare även från ECWS i både utställningen och symposiet en mycket stor satsning. Allt sker i samarbete med Løten kommune. Alla inblandade i de omfattande förberedelserna har lagt ner ett enormt stort arbete och stort personligt engagemang under lång tid.

När jag tog över akvarellen som redaktör från nr 4/04 förde jag Hallvigs Reklam AB i Morgongåva med Helene Norlin med mig. Jag hade arbetat med dem tidigare och visste att bättre tryckerikontakt och formgivare skulle NAS säkert aldrig kunna få. I och med nr 2/13 har vårt samarbete upphört.
Tryckeriet är sålt och fortsätter med en ny ägare. Helene Norlin har en ny arbetsplats. TACK för alla fina arbetsår tillsammans! De få gånger någonting har krånglat rent tekniskt har Helene Norlin och Jan Köbin, tryckeriets ägare, alltid löst problemen på bästa tänkbara sätt. akvarellen
har ständigt fått beröm för det fina färgtrycket, som alltid har varit godkänt av respektive konstnärer.

Ny formgivare, från och med det här numret, är Inês Jakobsson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Hon är sedan länge van att arbeta tillsammans med konstnärer och är även knuten till Stockholms universitet. Både jag och Håkan Bull har på olika sätt haft arbetskontakter med henne och vet att hon är en suverän efterträdare till Helene Norlin.

Nytt tryckeri blir SIB-Tryck AB i Norsborg, som självklart också håller mycket hög kvalitet på sitt färgtryck.OBS! Tänk på att ni i akvarellen 2/13 har en lista över de nordiska NAS-medlemmarna i den jurybedömda utställningen och alla uppgifter om hur utställningskatalogen kan rekvireras om ni nu inte hade möjlighet att resa till Løten!