akvarellen 1-2009

Ledaren

av Jacqueline Stare, redaktör


Kära NAS – medlemmar!

Det är fantastiskt att Nordiska Akvarellsällskapet har funnits i tjugo år! Bertil Böös, som var initiativtagare berättar i detta nummer om hur allt började. Det kommer att bli ett tungt år, ekonomiskt sett, för väldigt många människor i våra länder. Vi som på olika sätt arbetar med NAS och akvarellen hoppas innerligt att ni tycker att ni får ut så mycket som ni har glädje och nytta av, för era medlemsavgifter, att ni väljer att stå kvar som medlemmar. All ordinarie verksamhet finansieras med era pengar och vi gör vårt yttersta för att få ut mesta möjliga av varje medlemskrona.

Att få ha vårt årsmöte på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn ska bli så roligt. Museet är faktiskt en dröm bland de första NAS-medlemmarna som förverkligats. Kallelse och mötesinformation finns i detta nummer. OBS att dagordningen ligger som en lös bilaga. Vi ska i år rösta för andra och sista gången på det nya stadgeförslaget.

Akvarellen kommer ut fyra gånger om året, men ni medlemmar kan ha tätare kontakt på NASforum genom galleriet, diskussionsforum och snabb information er emellan. För att fira vårt jubileum kommer vi att ordna en Internet-utställning (se sid. 33). Dessutom kommer det att bli en Fri akademi på Island (se sid. 28).

I den höjda medlemsavgiften – SEK 360:- – ligger också en liten avgift till ett medlemslotteri, en nyhet för i år.

Akvarellmåleri är något av en folkrörelse, i alla fall i Sverige. Lars Lerin – lika känd i Norge som i Sverige tror jag – har just haft en mycket stor utställning på Prins Eugéns Waldemarsudde i Stockholm och uppmärksamheten kring hans utställning har varit enorm! Den har setts av cirka 92.000 besökare, en otroligt hög besökssiffra. Jag önskar oss alla ett riktigt fint och aktivt jubileumsår!