akvarellen 1-2015

Styrelsens Hörna

av Anna Törnquist, ordförer

Det är med visst vemod jag nu sätter min sista akvarellenkrönika på pränt. Min andra mandatperiod som ordförande är slut, och på årsmötet i Reykjavik i maj lämnar jag över stafettpinnen. Det har varit roliga år. Styrelsearbetet har inneburit mer arbete än jag hade kunnat föreställa mig, men alla nya vänner och akvarellkontakter i Norden och Europa är rik belöning! Styrelsens primära uppgift är att se till att NAS förblir en attraktiv arena för alla Nordens akvarellentusiaster. Vårt flaggskepp akvarellen har som alla papperspublikationer fått konkurrens av internet, där det finns ett oändligt flöde av bilder och reportage att ta del av. Jag är övertygad om att akvarellen med hög bildkvalité, intressanta konstnärsporträtt och aktuell information även fortsättningsvis kommer att stå för en efterlängtad duns i brevlådan, men att vi måste arbeta med fler strategier för att göra NAS till en än mer aktiv mötesplats.

Internet.
Med både hemsida och NAS Forum har NAS länge varit närvarande på internet, men nu är vi mitt inne i en digital explosion som vi bara sett början på. En del handlar om information, där NAS Newsletter är en snabb kanal till de medlemmar vi har mailadress till – meddela oss din mailadress om du inte redan gjort det! Men framför allt kan vi se ett stort intresse för att dela sina bilder med andra. Vår facebook-grupp växer t.ex glädjande snabbt!

Utställningar.
I syfte att både kunna visa god akvarellkonst och erbjuda våra målande medlemmar möjlighet att visa sina bilder breddar vi vår utställningsverksamhet med flera olika typer av utställningar, jurerade eller inbjudna, på internet eller med originalmålningar. På hemsidan kan du läsa mer om detta.

Medlemsaktiviteter.
För att NAS ska vara en verklig mötesplats söker vi skapa så många aktiviteter som möjligt. Se t.ex. allt som händer i samband med årsmötet på Island! För att nå medlemmar i hela vida Norden har vi också inlett ett försök med "NAS-ambassadörer" som anordnar aktiviteter på olika platser. Först ut är en workshop i Karlshamn. Fler följer, håll utkik efter inbjudningar i akvarellen!

Jag vill avsluta med att tacka mina kamrater i och omkring styrelsen för fantastiskt fina år tillsammans! Vi fortsätter att hålla kontakten – kanske ses vi på en eller annan workshop!