akvarellen 4-2010

Ordföraren har ordet

av Trond Einar Solberg Indsetviken

Når du holder akvarellen i dine hender denne gang er det rett før julehøgtiden begynner, en tid for fred og ettertanke, ett år har gått og ett nytt begynner snart. Utstillingen Nordisk Akvarell 2010 er nå historie, men på mange måter lever den videre på NASforumet, der finnes ett utall med fotoer fra utstillingen og fra NAS medlemmer som var å så utstillingen og fra sightseeing turen. Utstillingen ble en suksess for akvarell kunsten og ikke minst for Nordens hus. Tusen takk til alle som har bidratt til at utstillingen kunne gjennomføres. Nordisk Akvarell 2010 vil også leve videre i det som har blitt skrevet i akvarellen, aviser, på internett etc.

Vi går også raskt mot ett nytt år, som blir givende. Vil du være med på hva som skjer må du holde av 9. april, da er det årsmøte i Finland, det blir Fri Akademi 20-22. mai i Dragør, Danmark. Akvarellstafett i Oslo i mai og Fri Akademi på Åland 16-23.august. Alle arrangementene blir også kunngjort på hjemmesiden og på NASforum, og her i akvarellen.
Og ikke minst så er det diplombilde konkurransen for W&N prisen, som du kan sende inn til.

"Nye" NASforum, har blitt enklere og bedre. Adressen er www.nasforum.org. Husk å oppdatere gallerie-ne da disse bl. a benyttes for utvelgelse til deltagelse i ECWS utstillingene. Ikke glem å gå inn på vår hjemmeside www.nordicwatercolour.org der legges all offentlig informasjon fra oss.

Da gjenstår det for meg og på vegne av Styret å takke alle som har vært med på gjøre NAS kjent og bidratt på forskjellig vis i 2010. Vi vil også rette en stor takk til alle som har bidratt til AI Fonden i forbindelse med Arne Isacsons bortgang.

Ikke glem å fornye ditt medlemskap i NAS for 2011.
Riktig god jul og godt nytt år til alle.