akvarellen 3-2010

Ordföraren har ordet

av Trond Einar Solberg Indsetviken

Først og fremst vil jeg på vegne av styret og meg selv få ønske alle deltagerne på Nordisk Akvarell 2010, lykke til med utstillingen i Nordens Hus, Reykjavik. Det har blit lagt ned et stort arbeid i forbindelse med utstillingen. Hjertelig takk ti Ingibjörg J. Gunnlaugsdóttir og hennes medhjelpere. Også en stor takk til juryen som har hatt en tidkrevende og vanskelig juryejobb. Det er også på sin plass og rette en takk til Nordens Hus som ville ta imot utstillingen. Jeg er ganske sikker på at dette vil bli et flott arrangement og bli betydningsfullt også for Islands kunstmiljø.

I samråd med redaksjonen vil akvarellen denne gang også bli katalog for den Nordisk Akvarell 2010 utstillingen. Dette er "nytt" og jeg håper at det vill bli positivt mottatt av våre medlemmer.

Det er også på sin plass å takke de som har stått på for å få til Workshopen i Hillerød, Danmark, Akvarellstafetten i Linköping og til Gerd Vading for å ha arrangert den andre stafetten, i Sverige, før den nå har gått til Norge og vil bli arrangert i løpet av våren 2011.

Det arbeides nå også aktivt for et Fri Akademi i Danmark på forsommeren 2011. Det er viktig å se disse Fri Akademiene i et nordisk perspektiv. Det gir oss alle en unik mulighet til å bli kjent med hverandre på tvers av landegrensene, og har du mulighet for å delta, gjør det. Det er en unik opplevelse.

Vi håper at dere blir fornøyd med den "nye" NASforum, at det har blitt enklere og bedre i sitt brukergrensesnitt. Adressen er som tidligere www.nasforum.org. Husk å oppdatere galleriene da disse benyttes for utvelgelse til deltagelse i ECWS utstillingene.

Høsten har kommet med alle sine farger og kontraster. Det er en tid for ettertanke og refleksjon. En tid for å la livet roe seg ned og finne tid til å gå inn i akvarell maleriet.